Faciliteter

Hundepensionen er indrettet i overensstemmelse med lovgivningens krav – det betyder at:

  • Alle værelser i hundepensionen er indrettet i overensstemmelse med pladskravene i bek. nr. 1466 af 12-12-2007 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater.
  • Hundepensionen er godkendt af Fødevarestyrelsen, der har foretaget besigtigelse af forholdene i pensionen inden godkendelsen blev udstedt. (Link til smiley: http://www.FindHundeSmiley.dk/503784)
  • Hundepensionen er dyrlægegodkendt og overvåges af den tilsynsførende dyrlæge – der foretages som minimum kontrolbesøg 4 gange årligt. Tilsynsførende dyrlæge i Randers Hundepension er Vorup Dyrehospital – Randers – Dyrlæge Heidrun Møller
  • Hundepensionen er miljøgodkendt af Randers Kommune og etableret under hensyntagen til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 814 af 13/7 2006 og opfylder dermed afstandskravet på 200 m til nærmeste nabobeboelse.
  • Samtidig råder hundepensionen over flere løbefolde af varierende størrelse, hvor Jeres hund har mulighed for at bevæge sig uden snor. Af hensyn til Jeres hunds sikkerhed foregår ophold i luftefold altid alene – hvis flere hunde fra samme ejer, vil de blive motioneret sammen, også i luftefolden.